zamówienie na:

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 obejmującego okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. przeprowadzonego w siedzibie spółki

zamawiający: Vistula-Park Świecie Sp.z.o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: Zapytanie 11.2019
szacunkowa wartość: Poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2019
wynik postępowania: Zarząd Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje, że Rada Nadzorcza spółki na posiedzeniu w dniu 13.12.2019r. dokonała wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019r. W postępowaniu złożono 9 ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę A&B Kancelaria Sp. z o.o. Batorego 14b/1, 80-251 Gdańsk. 
Zarząd Spółki Vistula-Park Świecie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego (120kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (52kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Tomasz Keller
Opublikował: Ariel Stawski (28 listopada 2019, 12:50:20)

Ostatnia zmiana: Marta Pudrzyńska (16 grudnia 2019, 12:05:54)
Zmieniono: Dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1897