Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (3)  |  Przetargi unieważnione (2)

zamówienie na:

Świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektu Parku Wodnego w Świeciu przy ul. Bydgoskiej 1, 86-100 Świecie.

zamawiający: Vistula-Park Świecie Sp.z.o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/1/2020
wartość: Powyżej 30000 euro
termin składania ofert: 12 października 2020  09:00
wynik postępowania: Vistula-Park Świecie Sp. z o.o., jako Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086), dalej zwanej „ustawą”, zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy, z uwagi na to, że wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 
Prezes Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na "Świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku i czystości wewnątrz obiektu Parku Wodnego w Świeciu przy ul. Bydgoskiej 1, 86-100 Świecie."


SIWZ (1043kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu (150kB) pdf
Załącznik nr 1 (725kB) pdf
Załącznik nr 1a (412kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (685kB) pdf
Informacja o unieważnieniu postępowania (1127kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Ariel Stawski
Opublikował: Ariel Stawski (28 września 2020, 10:41:37)

Ostatnia zmiana: Ariel Stawski (28 października 2020, 13:31:03)
Zmieniono: Dodanie informacji o unieważnieniu przetargu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1228