Przetargi unieważnione z 2019 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (3)  |  Przetargi unieważnione (1)

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu

zamawiający: Vistula-Park Świecie Sp.z.o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/3/2019
wartość: Powyżej 30000 euro
termin składania ofert: 21 listopada 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: Vistula-Park Świecie Sp.z.o.o. informuje, że w dniu 21 listopada 2019 r. unieważniony został przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu”. UZASADNIENIE Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)